A web

kardo_opaco

É o medio de acción e comunicación fundamental do Observatorio. Contén a Revista Kardo, con estudios e ensaios sobre calquera aspecto que interese sobre Urbanismo ou Territorio, a súa xestión e os seus problemas en xeral, e á Paisaxe. Trataránse tamén cuestións de tipo práctico e misceláneo, incluindo unha plataforma de estímulo á participación ciudadana, que ante todo necesita ser definida nas súas posibilidades e métodos.