O Equipo

kardo_opaco

O Observatorio nace cun equipo interdisciplinar, como corresponde aos nosos temas e aos nosos obxectivos. Algunhas especialidades non están persoalmente representadas, pero preténdese obter de calquera profesional a súa colaboración en calquera forma posible e útil, dende un breve estudo, un pronunciamento sobre unha cuestión concreta ou unha entrevista, sempre sen pretensión de exclusividade. Esperamos esta colaboración ante todo dos membros da comunidade científica galega, pero tamén doutras, sen límite algún. E de calquera persoa interesada.

Por orden alfabético,

Consello de redacción :   

2014-02-28_1028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consello asesor:

Mark Adkinson                                                              María Loureiro

Manuel Barbeitos Alcántara                                   Patrick O’Flanagan

Celso Barrios Ceide                                                   José Otero Pombo

Julio Besiga Díaz-Blanco                                         Ángel Panero Pardo

Jon Brokenbrow                                                        Juan José Pernas

Manuel Carbajo Capeáns                                        Antonio Ranedo

Ignacio Cerrada Gonzalo                                         Ivar Rekve

Javier Fernández Muñoz                                        María Xosé Rodríguez Galdo

Javier García Castelo                                               Enrique Seoane Prado

Víctor López Cotelo                                                 Juan Manuel Vargas Funes